LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, στο άρθρο 4 παρ. 3 εδαφ. ζ’ του ν. 4013/2011, το ύψος της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ανέρχεται πλέον σε 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ, η οποία συνάπτεται μετά την 1-4-2019.

Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στο τεύχος Β΄ 1992, η τροποποίηση της υπ'αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%», που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.