Εγκρίθηκε η άσκηση στην ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 14 Μαρτίου 2018.

Περισσότερα εδώ.