LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής να εκδίδει οδηγίες προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδίδεται το παρόν διευκρινιστικό έγγραφο επί ειδικότερων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων /λιπαντικών.

Δείτε το διευκρινιστικό έγγραφο της Αρχής εδώ (ΑΔΑ: ΡΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ).