ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Ε. Σαββίδη, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών
Μ. Καλογρίδου, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Η. Κανταρτζή, Δικηγόρος, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε. Μουτσοπούλου, Νομικός, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ
Σ. Παρασκευά, Χημικός, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-thesmiko-plaisio/m-enimerotiko-deltio-nomothesias

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Ενημερωτικό Δελτιο Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων από τον δημιουργό ΕΑΑΔΗΣΥ διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .
Βασισμένο σε έργο στο http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-thesmiko-plaisio/m-enimerotiko-deltio-nomothesias.