ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Licence Speciale) του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Institut d' Etudes Europeennes – ULB).

Περισσοτερα

Σπούδασε νομικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ειδικότητα στο εμπορικό και ναυτικό δίκαιο. Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και τούρκικα.

Περισσοτερα