ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Τελευταία ενημέρωση : 16 Ιανουαρίου 2018

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

new label blueΚεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 - Αθήνα

Υπηρεσίες Προέδρου
Γραφείο Προέδρου
 

Βαφειάδου Ελένη-Προϊσταμένη Γραφείου

president.office[at]eaadhsy.gr

e.vafeiadou[at]eaadhsy.gr

213 2124 721
  Σκουριά Αικατερίνη k.skouria[at]eaadhsy.gr 213 2124 711
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
  Τράντας Γεώργιος - Νομικός Σύμβουλος counsel[at]eaadhsy.gr 213 2124 703
  Καϊάφα Καλλιόπη k.kaiafa[at]eaadhsy.gr 213 2124 739
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
  Σιδηροπούλου Κυριακή-Προϊσταμένη Γραφείου k.sidiropoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 790

 

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

 Ευάγγελος Καραμανλής
Αναπληρωτής Προϊσταμένος Γενικής Διεύθυνσης

general.directorate[at]eaadhsy.gr
v.karamanlis[at]eaadhsy.gr
213 2124 708
 
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 

Καλογρίδου Μίνα - Προϊσταμένη Διεύθυνσης

m.kalogridou[at]eaadhsy.gr 213 2124 732
 
  • Τμήμα Γνωμοδοτήσεων
 
 

Καξιρή Μαρία Χριστίνα - Προϊσταμένη Τμήματος

m.kaxiri[at]eaadhsy.gr 213 2124 733
       
  Γούναρη Έλενα e.gounari[at]eaadhsy.gr 213 2124 753
  Θεοδωράς Δημήτριος d.theodoras[at]eaadhsy.gr 213 2124 770
  Θεοδωροπούλου Αικατερίνη a.theodoropoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 736
  Θεοδωρακοπούλου Νάνσυ n.theodorakopoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 714
  Κανελλόπουλος Χρήστος c.kanellopoulos[at]eaadhsy.gr 213 2124 749
  Παρασκευά Στυλιανή s.paraskeva[at]eaadhsy.gr 213 2124 744
       
 
  • Τμήμα Μελετών
 
  Κυρίτσης Γεώργιος - Προϊστάμενος Τμήματος g.kyritsis[at]eaadhsy.gr 213 2124 738
       
  Μουτσοπούλου Ειρήνη e.moutsopoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 740
  Μπαράκου Παναγιώτα p.mparakou[at]eaadhsy.gr 213 2124 741
  Παναγοηλιοπούλου Μαρία m.panagoiliopoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 743
  Τοπάλη Φωτεινή f.topali[at]eaadhsy.gr 213 2124 746
 
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
  Ευάγγελος Καραμανλής - Προϊστάμενος Διεύθυνσης v.karamanlis[at]eaadhsy.gr 213 2124 708
 
  • Τμήμα Συντονισμού
   
  Κυριαζή Κατερίνα - Προϊσταμένη Τμήματος k.kyriazi[at]eaadhsy.gr 213 2124 759
       
  Αβαδέλου Όλγα o.avadelou[at]eaadhsy.gr 213 2124 731
  Νίκας Αντώνιος a.nikas[at]eaadhsy.gr 213 2124 742
  Παπασταματίου Δήμητρα d.papastamatiou[at]eaadhsy.gr 213 2124 794
  Σκαρτσούνη Βασιλική v.skartsouni[at]eaadhsy.gr 213 2124 756
  Σταθοπούλου Ελένη e.stathopoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 765
  Τάττης Αλέξιος a.tattis[at]eaadhsy.gr 213 2124 730
       
 
  • Τμήμα Ελέγχου
   
  Μάνεσης Λεωνίδας - Προϊστάμενος Τμήματος l.manesis[at]eaadhsy.gr 213 2124 748
       
  Ανυφαντάκη Καλλιόπη k.anifantaki[at]eaadhsy.gr 213 2124 755
  Οικονόμου Κατερίνα k.oikonomou[at]eaadhsy.gr 213 2124 769
  Σπανός Ιωάννης i.spanos[at]eaadhsy.gr 213 2124 760
  Στρογγύλη Ειρήνη e.stroggyli[at]eaadhsy.gr 213 2124 766
 
Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλ. Μητρώου Δημ. Συμβάσεων
  Φράγκος Γεώργιος - αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης  g.fragkos[at]eaadhsy.gr  213 2124 773
       
 
  • Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
 
  Γιαννικόπουλος Κων/νος - αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος k.giannikopoulos[at]eaadhsy.gr 213 2124 783
       
  Καϊμακάμης Αθανάσιος a.kaimakamis[at]eaadhsy.gr 213 2124 775
  Πατελοδήμου Κωνσταντία k.patelodimou[at]eaadhsy.gr 213 2124 779
       
 
  • Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
 
  Σταθακόπουλος Γεώργιος g.stathakopoulos[at]eaadhsy.gr 213 2124 782
 
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
  Σχοινά Ηρακλεία - αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης i.schoina[at]eaadhsy.gr 213 2124 745
       
 
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού
 
  Αλούπη Αικατερίνη a.aloupi[at]eaadhsy.gr 213 2124 725
  Αντωνοπούλου Μαρία m.antonopoulou[at]eaadhsy.gr 213 2124 792
  Λαμπράκης Αθανάσιος a.lamprakis[at]eaadhsy.gr 213 2124 719
  Λατζάκη Χριστίνα-Αναστασία c.latzaki[at]eaadhsy.gr 213 2124 726
  Μαρκάτου Ευσταθία e.markatou[at]eaadhsy.gr 213 2124 723
  Μορφογιάννη Σταυρούλα s.morfogianni[at]eaadhsy.gr 213 2124 720
  Στεφανάτου Αθανασία a.stefanatou[at]eaadhsy.gr 213 2124 727
       
 
  • Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
 
  Κρουστάλη Φιλομήλα - Προϊστάμενη Τμήματος f.kroustali[at]eaadhsy.gr 213 2124 772
       
  Βλαχογιάννη Κωνσταντινιά k.blaxogianni[at]eaadhsy.gr 213 2124 724
  Εμμανουηλίδου Δέσποινα d.emmanouilidou[at]eaadhsy.gr 213 2124 715
  Κακούτη Αικατερίνη k.kakouti[at]eaadhsy.gr 213 2124 716
  Παλληκαράς Ευάγγελος e.pallikaras[at]eaadhsy.gr 213 2124 712

 

Περιφερειακό Γραφείο Θεσ/νίκης

Διοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη, γραφείο 422 και 423

  Ταρασίδης Γεώργιος - αναπληρωτής Προϊστάμενος g.tarasidis[at]eaadhsy.gr 2310 379 145
       
  Αλεξίου Παναγιώτα-Παρασκευή n.alexiou[at]eaadhsy.gr 2310 379 171
  Ιατρού Ευάγγελος v.iatrou[at]eaadhsy.gr 2310 379 364
  Κανταρτζή Ηλιάνα i.kantartzi[at]eaadhsy.gr 2310 379 171
  Φουντουκίδης Ιωάννης i.fountoukidis[at]eaadhsy.gr 2310 379 364

 

 Σημείωση : Αντικαταστήστε το [at] με το @ για τη σωστή συμπλήρωση του e-mail. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας.