ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής:

- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

 

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

Βλ. αλλαγή της παραγράφου 1.6.(Γ) ως προς τα έξοδα δημοσιεύσεων

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:   
pdf icon doc icon
  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:   
pdf icon doc icon

 

Μπορείτε να δείτε εδώ, το σχετικό ενημέρωτικό έγγραφο της Αρχής.