ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΘΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισκέφτηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2016 εκπρόσωποι των Αναθετουσών Αρχών της Εσθονίας στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσοτερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας του Ομοσπονδιακού Κράτους της Γερμανίας επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος στις 7 και 8 Απριλίου 2016 με υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχής στο πλαίσιο ανάπτυξης διαρκούς συνεργασίας με ομόλογους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισκέφτηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2015 εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ομόλογους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσοτερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΟΛΟΓΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επισκέφθηκαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Δημητρίου Ράικου, κατά την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της γείτονος χώρας Τουρκίας κ. Mahmut Gürses και μέλη της.

Περισσοτερα