ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διοργανώνει Ημερίδα, στα Ιωάννινα, στις 24 Ιουνίου 2016, με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», στόχος της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών των Αναθετουσών Αρχών στο νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων .

Περισσοτερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/2016

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διοργανώνει Ημερίδα, στη Ρόδο, στις 3 Ιουνίου 2016, με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», στόχος της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών των Αναθετουσών Αρχών στο νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσοτερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Δ. ΡΑΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στις 9 Μαρτίου 2016 και 23 Μαρτίου 2016, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. αντίστοιχα, στο Aμφιθέατρο Συνεδρίων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, (οδός Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς), ο Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Αν.Καθηγητής Νομικής, θα παρουσιάσει, αντίστοιχα, τα εξής θέματα:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΔΑ ΚΑΙ ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ξεκίνησαν οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες, τις οποίες διοργανώνουν από κοινού το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και αφορούν στο πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών. Οι Ημερίδες Ευαισθητοποίησης απευθύνονται στο σύνολο των αναθετουσών αρχών (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφέρειες, ΟΤΑ) και έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίησή τους στο νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει στρατηγικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα